Hotel, obchodní pasáž a fitness centrum RAJSKÁ ZAHRADA, Nové Město nad Metují

Společnost CLITIA, a.s. realizuje za pomoci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti severovýchod rekonstrukci areálu bývalé tiskárny Theodora Böhma. Objekt býval zajímavou dominantou hlavní třídy Nového Města nad Metují. Po stavebních zásazích v době socializmu se budova stala fádní a nezajímavou a v průběhu rekostrukce se zjistilo, že v některých detailech velmi nedokonalou i technicky.

Nový návrh architektonického řešení od atelieru D.A.D. STUDIO, s.r.o. z Hradce Králové dává objektu zcela novou podobu a rozděluje jej opticky na několik částí, čímž vylepšuje celkový vzhled a objekt lépe zapadá do celkové koncepce hlavní ulice a lépe koresponduje se sousedními objekty.

Budova je uprostřed rozdělena vetknutým kvádrem, který přesahuje obvodové zdivo stávající budovy a vytváří novou dominantu budovy, pod kterou vznikl nový vstup do areálu vytvořený jako pasáž. Pasáž je novým hlavním vstupním koridorem do areálu z niž je veden přístup do třech hlavních prodejních ploch k dalším objektům areálu, jako je fitness, a budoucí wellness hotel s restaurací.

Historie:


Současnost

Reportáž o komplexu FITNESS & WELLNESS Rajská zahrada